Hidraulični ventil koji obavlja funkciju za 2 hidraulična cilindra na plugu. 

- hidraulično okretanje pluga

- hidraulično podešavanje brazdi 

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: