Koristi se za zaštitu aktuatora od hidrauličnog udara i podešavanje raznih pritisaka u hidrauličnim vodovima.

Povezati V1 i V2 na tlačni vod ili na aktuator.

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: