Ventil se koristi u sistemima gdje je potrebno povećati brzinu kretanja cilindra u slobodnom vodu.(preše,cjepači i slično)

Ventil koristi povratni tok ulja iz hidrauličnog cilindra i zbraja ga s protokom pumpe. Kada pritisak u tlačnom vodu dosegne podešenu vrijednost, povratni se tok preusmjerava prema rezervoaru i uspostavlja se maksimalna sila na klipnjači cilindra. Kretanje cilindra u suprotnom smjeru je slobodno.

C1 spojiti na stranu cilindra manjega volumena te V1 na razvodni ventil.

P spojiti na razvodnik i cilindar istovremeno.

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: