Ventil se koristi za spajanje dvije pumpe u jedan protok. Kada pritisak dosegne podešenu vrijednost, veći se protok preusmjerava u tank. Nakon toga aktuator radi s manjim protokom na većem pristisku te troši manje energije.

BP spojiti na pumpu s većim protokom.

AP spojiti na pumpu s manjim protokom.

T spojiti s rezervoarom i U s trošilom.

M se spaja s manometrom ukoliko ima potrebe.

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: