Koristi se za blokiranje kretanja aktuatora u oba smjera i uključuje funkcije kao što su: nekontrolirano kretanje aktuatora pod opterećenjem, antikavitacija, ograničenje pritiska i zaštita pucanja cjevovoda.

V1 i V2 se spajaju na razvodni ventil a C1 i C2 na aktuator.

16 drugi proizvodi u istoj kategoriji: